info@balthansa.ee
+372 698 5555
+372 53 425 467
J. Vilmsi tn 47,
Tallinn, 10126

Privaatsus- ja kasutustingimused

Kliendiandmete privaatsuspoliitika

 

Andmete töötlemise põhimõtted

 

Sinu isikuandmete vastutustundlik kaitsmine on meie jaoks oluline. Isikuandmete töötlemise poliitikas kirjeldatakse, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil kogutakse.  Andmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate seadustega ning isikuandmete töötlemisel lähtume alati Sinu huvidest, õigustest ja vabadustest.

Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Balthansa Bureau OÜ, registrikoodiga 11136903, J. Vilmsi tn 47, 10115 Tallinn.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on ettevõtte poolt kogutavate isikuandmete analüüsimine ning läbi selle ettevõtte poolt pakutavate teenuste kasutamise lihtsustamine. Lisaks aitab andmete kogumine pakkuda kasutajale personaalsemat ning kohandatud veebilehe sisu.

 

Isikuandmete jagamine ja edastamine

 

Sinu isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a:

 • E-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Teile edastatakse turundusmaterjale ja pakkumisi;
 • Veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks;
 • Kolmandate osapooltega, kellega ettevõtte koostööd teeb. Kui Sinu isikuandmeid otsustatakse jagada ettevõtte partneritega, töödeldakse neid andmeid vastavalt isikuandmete töötlemise juhistele ning üksnes nendel eesmärkidel, mis on kooskõlas ettevõtte andmekogumise eesmärkidega;
 • Juriidilistel põhjustel riigiasutustele (nt politseile ja maksuametile).

Eelnimetatud juhtudel töötlevad partnerid saadud andmeid sõltumatute isikuandmehalduritena lähtuvalt oma privaatsuspoliitikast ja juhistest.

 

Isikuandmete talletamine

 

Andmete töötlemine on kooskõlas juriidiliste nõuetega, s.t isikuandmeid ei säilitada kauem, kui töötlemiseks on vaja. See tähendab, et andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam otstarbeks, milleks neid koguti, vaja, või pole need enam asjakohased. Isikuandmete käsitsemisel järgitakse alati kõrgel tasemel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid.

 

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

 

Kliendil on seoses oma isikuandmetega kasutada seadusest tulenevaid õiguseid:

 • Taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele;
 • Nõuda andmete parandamist;
 • Nõuda andmete kustutamist;
 • Piirata isikuandmete töötlemist;
 • Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • Nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • Nõusoleku tagasivõtmisele;
 • Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel (sh isikuandmete analüüsi  ehk n-ö profileerimist);
 • Loobuda uudiskirjadest/personaalsetest pakkumistest.

 

Küpsiste kasutamise põhimõtted 

 

Teave küpsiste kohta

 

Meie veebilehel viibides võidakse koguda Sinu kohta isikuandmeid, mille käigus kogutud teave lehe kasutamise ja külastatud lehtede kohta salvestatakse. Kogutav teave võib puudutada tehnilisi andmeid Sinu seadme ja Interneti-ühenduse kohta (nt kasutatav operatsioonisüsteem, brauseri versioon, IP-aadress, küpsised ja kordumatud ID-d).

Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse meie veebilehte külastades brauseri poolt Sinu arvutisse või seadmesse, eesmärgiga Sinu veebilehe kogemust parandada, hinnata sisu kasutamist ja toetada enda teenuste turundamist. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid.  Küpsised on olulised meie veebiteenuse lihtsamaks ja mugavamaks muutmisel ning teile parema teenuse pakkumiseks. Küpsised ei ole ohtlikud ja ei kahjusta arvutit ega faile.

 

Küpsiste kasutamise eesmärgid

 

Veebileht kasutab konkreetseid küpsiseid eesmärgiga anda Teile parim võimalik kasutuskogemus ja tagada, et veebisait töötaks efektiivselt. Me kasutame ainult neid küpsiseid, mida peame vajalikuks ja kasulikuks.

Küpsised aitavad:

 • Mäletada Sinu seadistusi ja eelistusi;
 • Parandada veebilehe kiirust ja turvalisust;
 • Lehte isikustada ja infot kiiremini leida;
 • Plaanida veebilehe parandusi ja arendusi;
 • Pakkumisi ja turundusteateid Sinu vajadustele sobivamaks muuta.

 

Küpsiste tüübid ja liigitamine

 

Me kasutame nii esimese kui ka kolmanda osapoole küpsiseid, mis samal ajal võivad olla ka seansi või püsiküpsised.

 • Ajutised ehk sessiooniküpsised salvestatakse Sinu arvutisse üksnes ajaks, mil Te konkreetset veebilehitsejat kasutate ning kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse tavaliselt selleks, et pakkuda arvutikasutajale mugavamat veebilehitseja kasutamise võimalust.
 • Püsiküpsised – salvestavad Sinu eelistused või tegevused. Võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Püsiküpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja salvestatakse Sinu seadmes.

Esimese osapoole küpsised on küpsised, mille paigaldame kodulehele meie ning mille abil on võimalik salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui Te veebilehte külastate.

Kolmanda osapoole küpsised on küpsised, mis on loodud kolmandate osapoolte poolt ning mida meie kasutame analüütilisel eesmärgil. Me kasutame saadud teavet veebilehe funktsionaalsuse raportite koostamiseks ning veebilehe tõhusamaks muutmiseks.

Küpsised liigituvad omakorda järgmiselt:

 • Rangelt vajalikud küpsised  – need võimaldavad kasutada veebilehe funktsioone ja mäletada vormidesse sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel alalehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta pole kindla veebilehe teenused võimalikud. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse;
 • Jõudlusküpsised – koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja nende abil saab parandada veebilehe töötamisviisi. Jõudlusküpsised näitavad, milliseid lehti külastati kõige sagedamini, millised olid veebilehe külastamisel tekkinud raskused ning, kas veebilehe reklaam toimib või mitte. Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne;
 • Funktsionaalsusküpsised  – need küpsised mäletavad Sinu valikuid ning pakuvad täiustatud ja isiklikumaid funktsioone. Lisaks mäletavad nad tehtud muudatusi, aga ei salvesta tegevusi kolmandatel veebilehtedel;
 • Sihipärased küpsised/reklaamküpsised – neid kasutatakse selleks, et edastada Sinu huvidega sobivaid reklaame ja piirata reklaami nägemise kordade arvu. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

 

Kolmandate osapoolte funktsioonid

 

Näiteks Facebook, Twitter ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, mida olete külastanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame Teid huvitavatel teemadel.

Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitame Teil eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

 

Veebilehel kasutatavad küpsised

 

Veebilehel kasutame järgnevaid kasutaja andmeid sisaldavaid küpsiseid:

 • Kasutaja privaatsus- ja kasutustingimustega nõusoleku staatus;
 • Google Analytics süsteemiga seonduvad küpsised;
 • Kasutaja keele eelistus.

 

Küpsiste haldamine ja kustutamine

 

Kui soovite kasutada meie veebilehe kõiki võimalusi, peate küpsiste kasutamiseks loa andma.  

Vastasel juhul on Teil õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse, mida saate teha enda veebilehitseja seadetest. Küpsiste blokeerimisel peate arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kättesaadavad olla ning me ei saa garanteerida veebilehe korrektset käitumist.

Me ei kasuta Sinu andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel. Tingimuste muutumisel anname Teile sellest teada ning küsime Sinu käest uuesti nõusolekut.

Kui soovite kasutada meie veebilehe kõiki võimalusi, peate küpsiste kasutamiseks loa andma. Vastasel juhul on Teil õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse, mida saate teha enda veebilehitseja seadetest. Küpsiste blokeerimisel peate arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kättesaadavad olla ning me ei saa garanteerida veebilehe korrektset käitumist. Me ei kasuta Teie andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel. Tingimuste muutumisel anname Teile sellest teada ning küsime Teie käest uuesti nõusolekut. Juhul, kui olete meie veebilehe kasutustingimustega nõustunud, kuid soovite oma nõusoleku tagasi võtta, palun võtke meiega ühendust info@balthansa.ee ning edastage meile tunnus, mille abil saame teid tuvastada. Teie unikaalne ID –

Viimati muudetud 19.10.2021